nazwaPliku : $listaStron[$domyslna]->nazwaPliku; $nazwaPlikWlasciwosci = preg_replace("{\\.php$}", ".txt", $nazwaPlikStrona); $strona = NarzedziaTekstowe::przetworzPlik($nazwaPlikStrona); $trescMenuGorne2 = NarzedziaTekstowe::przetworzPlik("layout/menuGorne2.php"); $trescMenuGorne = NarzedziaTekstowe::przetworzPlik("layout/menuGorne.php"); $trescMenuLewe = NarzedziaTekstowe::przetworzPlik("layout/menuLewe.php"); $trescMenuPrawe = NarzedziaTekstowe::przetworzPlik("layout/menuPrawe.php"); $search = array("@@menuLewe@@", "@@menuPrawe@@", "@@tytul@@", "@@tresc@@", "@@style@@", "@@menuGorne@@", "@@menuGorne2@@"); $replace = array( NarzedziaTekstowe::tekstZnacznika($trescMenuLewe, "body"), NarzedziaTekstowe::tekstZnacznika($trescMenuPrawe, "body"), NarzedziaTekstowe::tekstZnacznika($strona, "title"), NarzedziaTekstowe::tekstNawiasu($strona, "", ""), NarzedziaTekstowe::tekstZnacznika($strona, "style"). NarzedziaTekstowe::tekstZnacznika($trescMenuGorne, "style"). NarzedziaTekstowe::tekstZnacznika($trescMenuGorne2, "style"). NarzedziaTekstowe::tekstZnacznika($trescMenuLewe, "style"). NarzedziaTekstowe::tekstZnacznika($trescMenuPrawe, "style"), NarzedziaTekstowe::tekstZnacznika($trescMenuGorne, "body"), NarzedziaTekstowe::tekstZnacznika($trescMenuGorne2, "body")); $tekst = str_replace($search, $replace, $layout); //właściwości $wlasciwosci = new Wlasciwosci($nazwaPlikWlasciwosci); $wlasciwosciDomyslne = new Wlasciwosci(Konfiguracja::getDomyslnyPlikWlasciwosci()); $tablicaWlasciwosci = array($wlasciwosci, $wlasciwosciDomyslne); $tekst = NarzedziaTekstowe::wstawWlasciwosci($tekst, $tablicaWlasciwosci); echo $tekst; // zwiększenie statystyki NarzedziaStat::zaznaczJesliLaska(); ?>